ร่วมงานกับเรา
บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด
 
 
ASIA ALUMINUM AND GLASS CO.,LTD.
   
      
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ รับออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม กระจก
 
บริษัทฯ ดำเนินงานมากว่า 40 ปี ต้องการสร้างทีมงาน เพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกับเรา


 
 
ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ
1 ผู้จัดการหน่วยงาน
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบ ปวส.ก่อสร้าง, ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อ่านแบบ และเข้าใจแบบได้เป็นอย่างดี
- ผ่านงานวางแผนควบคุมโครงการมา 2-4 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2 เจ้าหน้าที่บุุคคล
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ มีความผิดชอบสูง มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
- เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3 เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก !!
2 อัตรา - เพศหญิง
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชี 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานรวดเร็ว มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
4 ผู้ควบคุมงาน
ด่วน !!
3 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบปวส. หรือปริญญาตรีด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 เจ้าหน้าที่ถอดแบบ
ด่วน !!
3 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือผู้มีประสบการณ์ ตรงสายงาน
- สามารถอ่านแบบรูป ( Drawings ) ได้
6 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย หรือเพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ Auto Cad  ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบอลูมิเนียมกระจก งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
7
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(รับเฉพาะคนพิการ)
1 อัตรา - เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ปวช. - ปริญญาตรี
- รับโทรศัพท์, ประสานงาน, คีย์ข้อมูล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
8 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Q.C.)
ด่วน !!
2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิต
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
9 พนักงานขับรถ ด่วน !! 5 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีใบขับขี่ สามารถขับรถได้ทุกชนิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ มี OT.
10 ช่างคุมเครื่อง CNC 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี การศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- พอมีประสบการณ์การทำงานมาบ้าง
- หากเขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11 จป. วิชาชีพ 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบปวส.-ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ
- สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 ช่างสำรวจ 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบ ปวช. - ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
13 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบ ปวส.ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
14 พนักงานผลิต/ติดตั้ง (จำนวนมาก) 30 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านผลิต/ติดตั้ง จะพิจารณาพิเศษ มี OT.
15 ช่างไม้,ช่างปูน
ช่างเหล็ก,ช่างเชื่อม
20 อัตรา - เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- จบป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านช่างไม้, ช่างปูน, ช่างเหล็ก และด้านงานเชื่อมอลูมิเนียม มี OT. ให้
 

สวัสดิการ บริษัท เอเซีย  อลูมินั่ม แอนด์  กลาส  จำกัด
 
1. สวัสดิการการสมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท
2. สวัสดิการเยี่ยมพนักงานป่วย
3. สวัสดิการฌาปนกิจศพ
4. สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
6. สวัสดิการประกันสังคม
 
7. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สวัสดิการกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์พนักงาน
9. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
10. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
11. สวัสดิการปรับเงินเดือนประจำปี
12. สวัสดิการโบนัสประจำปี
                                                                                                                                                                                             Update : 12/06/2560

** ทุกตำแหน่งทดลองงาน 3 เดือน แล้วพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจำ **
 

ติดต่อ คุณกชพร หรือ คุณสุธาทิพย์

สถานที่ตั้งเลขที่ 1381-5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

( อยู่ระหว่างซอยประชาชื่น 44 และ 45  ตรงข้ามสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 )

Tel: 0-2591-9991       Fax: 0-2580-5533       E-Mail: hr@asiaaluminum.co.th