เกี่ยวกับเรา
                   
                                    บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2517 โดยเจตนารมย์ของ คุณวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย อลูมินั่ม และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็น บริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2526 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1381-5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม กระจก และอุปกรณ์ทุกชนิด พร้อมทั้งการรับประกันผลงานหลังการขาย   และเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้จัดตั้งบริษัท กู๊ด มายด์ อลูมิเนียม ซิสเต็มส์ จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทในเครือ ซึ่งไม่มีสาขาอื่นใด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
                  
             จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี  วิศวกรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของเรา ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และนำเสนอการบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเสริมสร้างบริษัทฯให้เป็นบริษัทชั้นนำในวงการต่อไป